Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Coelho Goods


I. Informacje ogólne i kontakt

 1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego Coelho Goods dostępnego pod adresem internetowym https://coelhogoods.pl prowadzonym przez 5 rano Maria Teixeira Pinto Coelho z siedzibą przy ul. Antoniego Józefczaka 29, 41-902 Bytom, NIP 6263039907, REGON 386983800
 2. Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym, pod adresem hello@coelhogoods.pl, telefonicznie pod numerem +48 503 007 262 lub przez formularz kontaktowy na stronie Sklepu internetowego.

II. Definicje

Adres reklamacyjny: Coelho Goods, Antoniego Józefczaka 29, 41-902 Bytom

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w zamówieniu.

Dostawca - Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie lub firmę kurierska, z którą Sprzedawca współpracuje w zakresie dokonywania Dostawy produktów.

Dowód zakupu - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Klient/Konsument - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Płatność - sposób dokonywania zapłaty w określonej wysokości za Produkt i Dostawę widoczną na stronie produktu.

Produkty - rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości - zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia).

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://coelhogoods.pl

Realizacja zamówienia - przygotowanie Produktów objętych zamówieniem do wysyłki pod podany przez Kupującego adres.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Sprzedawca - Właścicielem, Administratorem Sklepu i Administratorem Danych Osobowych działającym pod adresem: https://coelhogoods.pl jest 5 rano Maria Teixeira Pinto Coelho z siedzibą przy ul. Antoniego Józefczaka 29, 41-902 Bytom, NIP 6263039907, REGON 386983800

Umowa sprzedaży - umowa zawarta na zasadach określonych w Regulaminie pomiędzy Sprzedawcą na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku z Konsumentem albo umowę sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego zawartą z Klientem.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

III. Składanie zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia są składane poprzez formularz zamówień umieszczony na stronie internetowej https://coelhogoods.pl
 2. Zamówienie może złożyć osoba pełnoletnia, osoba prawna, podmiot nie posiadający osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalności gospodarczą.
 3. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.
 4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a. dodanie do koszyka produktu;
  b. naciśnięcie przycisku „zamawiam” - na tym etapie nie oznacza to jeszcze złożenia zamówienia ani obowiązku zapłaty;
  c. wpisanie kodu pocztowego miejsca, gdzie ma być dostarczony Produkt oraz adresu e-mail Kupującego;
  d. wskazanie sposobu dostawy;
  e. wybór sposobu płatności;
  f. wskazanie danych adresowych niezbędnych do dostarczenia Produktu;
  g. zaznaczenie w checkbox opcji „Akceptuję regulamin sklepu https://coelhogoods.pl”.
  h. złożenie w Sklepie internetowym zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 5. Koszty Dostawy ponosi Kupujący. Kupujący jest na bieżąco informowany o wszelkich kosztach jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy sprzedaży.
 6. Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Zamawiam i płacę”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.
 7. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu Umowy sprzedaży i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zawierającą numer zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu zamówienia adres email. Otrzymanie informacji jest równocześnie potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz potwierdzeniem przyjęcia go przez Sprzedawcę.
 9. Klient ma prawo do wprowadzenia zmian w złożonym zamówieniu lub wycofania zamówienia poprzez kontakt ze Sprzedawcą do momentu otrzymania drogą elektroniczną informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 10. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym.
 11. Zakupiony Produkt jest wraz z wybranym przez Kupującego Dowodem zakupu wysyłany wybranym przez Kupującego sposobem Dostawy pod wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres.
 12. Przy odbiorze przesyłki, Kupujący powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić zawartość przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Kupującego i kuriera.

IV. Ceny towarów

 1. Ceny na stronie podawane w złotych polskich lub w euro są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są podczas procesu składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia jest uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

V. Formy płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  A. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 43 1050 1214 1000 0092 8011 4464 - ING Bank Śląski
  B. Płatność online - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

C. Płatność gotówką kurierowi w przypadku wyboru formy dostawy za pobranie

2. Brak płatności w ciągu 7 dni roboczych skutkuje anulowaniem zamówienia

VI. Formy dostawy

 1. Klient ma możliwość skorzystania z następujących sposobów dostawy:
 • InPost Paczkomaty 24/7 - 9.00 PLN
 • InPost Paczkomaty 24/7 (pobranie) - 14.00 PLN
 • Paczka w Ruchu - 8.00 PLN
 • Poczta Polska - Odbiór w Punkcie - 9.00 PLN
 • Kurier DPD - 15.00 PLN
 • Kurier DPD (pobranie) - 20.00 PLN
 • Kurier DHL - 15.00 PLN
 • Kurier DHL (pobranie) - 20.00 PLN
 • Kurier UPS - 18.00 PLN
 • Kurier UPS (pobranie) - 23.00 PLN
 • przesyłka Pocztą Polską (list polecony priorytetowy kraje Europy) - 40.00 PLN
 • przesyłka Pocztą Polską (list polecony priorytetowy kraje poza Europą) - 50.00 PLN

2. Dostawa jest realizowana od 2 do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

3. W przypadku płatności przelewem czas ten wydłuża się o czas realizacji przelewu.

4. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

5. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i sposobu płatności wybranego przez Klienta.

6. Zamówienia o wartości koszyka równej i wyższej niż 299 zł realizowane na terenie Polski, płatne przelewem lub kartą są wysyłane na koszt Sprzedawcy. Rezygnacja z części produktów, skutkuje utratą prawa do darmowej wysyłki (wartość zatrzymanych produktów będzie niższa od kwoty minimalnej dla darmowej dostawy), spowoduje to pomniejszenie kwoty zwrotu odpowiednio o koszt przesyłki.

VII. Zwrot zakupionego towaru

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
 4. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego przez Klienta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

VIII.Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 2. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać mailowo na adres: help@coelhogoods.pl
 3. Reklamację należy zgłaszać niezwłoczne po stwierdzeniu wady lub uszkodzenia towaru.
 4. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas dostawy należy zrobić zdjęcie przesyłki oraz spisać protokół reklamacyjny w obecności doręczyciela, w przeciwnym razie reklamacja w takim przypadku nie będzie rozpatrywana.
 5. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych w ramach działalności Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Szczegóły są opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://coelhogoods.pl/strona/polityka-prywatnosci/
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin (https://coelhogoods.pl/strona/regulamin/). Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl